VISJON


Mestring, Identitet og Likeverd


Gjennom Mestring, Identitet og Likeverd bygger vi samhold, stolthet og idrettshelter.


Moelven IL Håndball skal bygge på de 3 verdiene i visjonen: Mestring, Identitet og Likeverd. Mestring skal komme til syne i den sportslige aktiviteten klubben tilbyr, og denne verdien skal ligge til grunn for både utøvere og trenere i den daglige aktiviteten i treningsøktene. Håndballgruppens identitet bygger på to hovedfaktorer: Moelven IL Håndball skal være Innlandets tydelige ambassadør for utøvelse av beach-håndball, samt vise identitet igjennom en tydelig definert spillestil i samtlige alderstrinn. Alle ledd i organisasjonen skal i sitt daglige virke utvise likeverd for sine medmennesker.