Til medlemmene i Moelven Håndball 

Moelv 9.mars 2022

Årsmøte er avholdt. Nytt styre er valgt.

Det nye styret er:

Leder:Knut Arne Stenberg      
Valgt for 1 år
Nestleder:
Marin OttoIkke på valg, 1 år igjen
Kasserer:
Anette Dalseng
Gjenvalgt for 1 år
Sekretær:
Kine Moen
Gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem:
Vanja Johansen
Valgt for 2 år
Styremedlem:
Monica Olsen Østenheden
Ikke på valg, 1 år igjen 

 Valgkomitè:  

 Kristin Kolloen (Leder)               Ikke på valg, 1 år igjen

 Årsmøte 2022 er avholdt, nedenfor styrets årsberetning for 2021. 

Årsberetning 2021.pdf


Eldre årsmøterapporter Moelven IL Håndball

Åreberetning 2019.pdf

Årsberetning 2018.pdf

Årsberetning 2017.pdf