Foreldrevettregler


Velkommen til håndballfamilien!


Som forelder til en håndballspiller er du en naturlig del av det lokale håndballmiljøet. Dette gir deg en unik mulighet til å delta i et sosialt miljø som gir deg god kontakt med både voksne, ungdom og barn. Du vil få nye venner og knytte kontakter til nye miljøer. Sammen vil dere oppleve trivsel, hygge, og ikke minst spenning, både på og utenfor håndballbanen.  Et godt sam spill mellom foreldre, trenere, ledere og spillere må til for å skape en positiv stemning rundt laget.

Trygghet, trivsel og glede er grunnpilarene. Det å sammen takle medgang og motgang eren viktig utfordring. La oss sammen utvikle håndballmiljøer der travle, trygge barn trives.

 • Møt opp på trening og kamper
   -barna ønsker det!
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen!
 • Gi oppmuntring i både medgang og motgang
  - ikke gi kritikk!
 • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap!
 • Støtt dommeren
  -ikke kritiser dommeravgjørelser!
 • Respekter lagleders bruk av spillere!
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør
  -tilby din hjelp
 • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball
  -ikke du!
Håndball er en lagidrett. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig for at laget skal fungere godt. Disse stikkordene bør prege laget både i samspillet på håndballbanen og i det sosiale samværet ellers. Men håndball er en lagidrett på mer enn en måte. Like viktig som samarbeidet spillerne imellom, er  samspillet mellom laget og de voksne rundt laget. Dette gjelder særlig samspillet mellom trenerne, ledere, foreldre og spillere.

Dersom disse gruppene aktivt trekker i samme retning til lagets beste, kan vi virkelig snakke om lagspill. Kommunikasjon er nøkkelordet for å få i stand et slikt samarbeid. På  foreldremøter og klubbkvelder kan trenere, ledere, foreldre og kanskje spillere, møtes til sosialt samvær og diskusjon. Her kan klubbens virksomhet, sportslige og sosiale mål drøftes, og alle grupperingene kan få fram sine meninger. Her kan du bidra til å utvikle lagspill og samarbeid både på og utenfor håndballbanen.

Møt opp til trening og kamp så ofte du kan. Vær engasjert i det du opplever, gi ros. Barn setter pris på ærlighet og rettferdighet. Vær positiv overfor ditt eget barn, og overfor alle de andre på laget. Husk at det er laget som vinner - eller taper. Barn liker å bli sett, så det er viktig å ivareta alle. Å bli glemt eller oversett er vondt for et barn. Barns fritidsaktivitet kan avhenge av foreldrenes interesse og engasjement.

Mange foreldre har ambisjoner på sine barns vegne og ønsker at de skal lykkes i det de holder på med. Men det er viktig at foreldre ikke blir for engasjerte på egne barns vegne på tribunen.

Engasjement fra foreldre på tribunen er viktig, forutsatt at engasjementet styres i positiv retning for hele laget. Først da blir det til glede for barna og lederne og foreldrene selv.

I alle håndballkamper har vi dommere, eller kamp-veiledere som vi kaller dem når de yngste er i aksjon. Disse har en viktig men vanskelig jobb. Unngå negative tilrop selv om du er uenig, det påvirker både  spillerne og dommerne negativt. Tilrop og forsøk på styring fra tribunen gjør både barn og dommer usikker. Gleden ved å mestre, gleden ved fellesskapet og gleden ved den frie utfoldelsen kan da fort blekne..

Håndballklubben arbeider for at barna skal ha et godt og trygt sted å være. De arbeider for at barna gjennom idretten skal utvikle seg til positive, kreative og ærlige individer.

Klubben setter alltid pris på at dere som foreldre deltar med planlegging og drift av klubben, slik at tilbudet til barna blir best mulig. Det er utrolig mye som skal gjøres i en veldrevet klubb og alle jobber både små og store er like viktige. Vær positivt engasjert i klubben og foreslå ting du føler du kan bidra med. Ikke alle skal lede klubben eller være speaker på kampene. Noen skal sørge for informasjon til laget, eller arrangere sosiale happeninger for laget eller organisere dugnad eller steike vafler. Det er mange oppgaver som blir mindre når flere engasjerer seg

Positivt foreldreengasjement er viktig både for håndballen generelt og for barna. De fleste barn liker at søsken, foreldre, besteforeldre og familie kommer på kampene. Klubben er helt avhengig av engasjement for å holde hjulene i gang. Alle har en eller annen egenskap som klubben trenger i den daglige driften.