Dugnader

Moelven håndball er bygget på frivillighet.  Trenere, oppmenn, styret, kiosk, arrangement er i all hovedsak dugnad. Uten denne innsatsen ville det ikke vært noe håndball i Moelv. 

Økonomisk henter vi en stor del av inntektene våre gjennom dugnader. Den store lagsdugnaden hvert år er Beachhåndball turneringen. En dugnad med stor entusiasme og masse fantastisk innsats. 

På alle hjemmekamper har vi kiosk og inngang, foreldregruppa på hvert lag står for dette. En innsats som er med på å skape stemning og gode inntekter til klubben.


Et overordnet mål for klubben er at klubbdugnadene skal være håndballdugnader. 


Foreldregruppa på hvert lag har også dugnader for sin egen lagskasse. Dette er helt styrt av det enkelte lag, noen skaffer seg sponsorer, noen tar dugnader handelsstanden osv.  Dette er inntekter som går til laget og bidrar til å finansiere cup'er og andre aktiviteter det enkelte lag ønsker å satse på i egen regi. Mange kreative foreldre og lag har gitt gode bidrag laget sitt her, og det bygger også godt samhold.